Frankrike förlorar makten över EU

I en intressant artikel i Financial Times gör man analysen att det som EU bildades för att förhindra är nu exakt det EU skapar: Ett tyskt Europa. Man skriver i The making of a German Europe:

Det är lite orättvist att Tyskland, som lånar ut hundratals miljarder euro till sina grannar, som tack blir anklagade för neo-nazism. Men hur som helst är Tysklands makt nu huvudämnet i europeisk debatt. Det är en historisk ironi eftersom meningen med det europeiska projektet från 1950-talet och framåt varit att skapa “ett europeiskt Tyskland istället för ett tyskt Europa”.

Skuldkrisen ser nu ut att skapa just ett tyskt Europa. Framför allt har Frankrike förlorat sin centrala roll. Financial Times menar att Finland numera hörs mer i diskussionen än Frankrike. Skälet är en svag socialistisk president och att Frankrike genom sin egen prikära ekonomiska situation inte längre kan göra anspråk på ledarskapet.
Detta utmålas som ett problem i artikeln, men jag ser det som en framgång. Frankrike står för det mesta av den dårskap som kännetecknar EU, som flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg fram och tillbaka varje månad, och som kostar två miljarder kronor om året. Det vanvettiga jordbruksstödet är Frankrikes fel. Frankrike är också skyldiga till att stabilitetspaken inte upprätthölls, vilket är huvudorsaken till dagens skuldkris.
Om mer rationalitet kunde få genomslag i den politiska ledningen i unionen genom att tyskar tog över, är det bara bra för Europa.
Den konflikt som artikeln oroas över, skulle kunna lindras genom att norra Europa höjer rösten och visade att det inte bara är Tyskland som vill ha ordning och reda i Europa.

Rulla till toppen