Vad säger månggifte om Centerpartiet?

Frågan om månggifte har symboliserat problemet med Centerpartiets arbete med nytt idéprogram. I min gästkommentar i Världen Idag har jag ställt frågan:

På vilket sätt är det liberalt att politiker ska hitta på allehanda regler för intima relationer utanför äktenskapet?

Jag återger samtal med en äldre generations centerpartister som röstade emot införandet av sambolag, därför att de ansåg det fel att staten skapar regler för de som flyttar ihop utan att gifta sig. Denna Fällins generation förstod vad som var både framsynt liberalt och konservativt pragmatiskt. De hade naturligtvis varit emot att införa lag om månggifte av samma skäl som de var emot sambolag. Det inskränker människors frihet. Staten ska inte diktera hur människor lever tillsammans. Med ett undantag: äktenskapet. Varför föklarar jag i artikeln.
Idéprogramförslaget saknar detta flerdimenssionella synsätt och var mer av plakatpolitik. Nu i helgen ska partistyrelsen omarbetat programförslaget. Men jag undrar om man lyckats förena det som varit partiets själ: förmågan att vara jordnära och pragmatisk med att värna djupare värderingar om medborgarnas rätt att slippa överförmyndare. Gruppen bakom idéprogramförslaget trodde sig ha gjort det, men inte lyckats. Återstår att se vad partistyrelsen skrivit ihop i helgen och snart ska presentera vid pressträff.

Rulla till toppen