Israel och vänsterns hat

Det är inget nytt att vänsterintellektuella hatar Israel. Redan Josef Stalin var misstänksam och det är i hans anda som intellektuella ännu agerar. Nya boken Israel and the European Left av Colin Shindler, prof em från University of London, har anmälts i Axess, Israelhat med lång historia. Peter Luthersson skriver:

År 1924 tog Moskva initiativ till bildandet av ett kommunistparti för både araber och judar i det brittiska mandatet Palestina. Men Stalin verkade snart för en arabisering av partiet … Stalin hjälpte [senare] Hitler att tåga in i Polen … Bolsjojteatern började plötsligt uppföra Wagner. Ur den sovjetiska pressen försvann uttryck som ”fascistiska hyenor”. I både medier och diplomati blev tyskarnas behandling av judar en icke-fråga.

Samma fientlighet från vänstern kan ses i nutida agerande:

Det smärtsammaste ögonblicket i processen mot en allt starkare delegitimering av Israel var, enligt Shindler, sabotaget mot Osloöverenskommelsen. Han åberopar en opinionsundersökning genomförd på Västbanken och i Gaza 1995, vilken gav starkt stöd till handslaget mellan Yassir Arafat och Yitzhak Rabin. 71 procent av palestinierna var för Oslo; bara 14 procent stödde Hamas. Socialt framträdde likaledes ett tydligt mönster. Arbetarklassen var för en normalisering med Israel och applåderade Oslo; de intellektuella var emot. Omvärlden lyssnade dessvärre inte på den palestinska arbetarklassen utan på de intellektuella.

Med detta opinionsmässiga stöd kunde Hamas sabotera freden och vinna i ett val – för att aldrig ordna något nytt.
Man kan verkligen fråga sig vem det är som står i vägen för fred i Mellanöstern.

Rulla till toppen