Sverige på efterkälken i Kina

Hur ser Sveriges framtid ut? Ett av de bästa måtten på svensk konkurrenskraft är hur väl vårt land klarar sig i de snabbt växande ekonomierna i Asien, främst då Kina.
Svensk export ökar till Kina. Men i betydligt långsammare takt än andra industriländer.
Medan Kina på tio år åttadubblat sin import från Tyskland och Schweiz, har importen från Sverige bara fördubblats. Från Holland har importen sexdubblats och från USA fyrdubblats.
Sveriges handel med Kina tappar mark, skriver Svenska Dagbladet/E24 idag i Exporten österut på efterkälken:

– Vi tappar marknadsandelar i Kina så det bara stänker om det, säger Exportrådets chefsekonom Mauro Gozzo.

Om Sverige inte blir mer konkurrenskraftigt kommer vårt välstånd att falla. Därför är det helt avgörande att vi i Sverige ser till att företagarklimatet blir betydligt bättre än idag.
Den politiska striden mellan Alliansen och Socialdemokratin under nye partiledaren borde vara vem som är bäst på att skapa goda villkor för företagen. Det är en helt avgörande faktor för såväl hur många som får jobb och hur vårt välstånd kommer att utvecklas.
Ingen annan fråga är viktigare.
I valet 2014 borde denna faktor stå i centrum och det regeringsalternativ som bäst kan underlätta svensk export borde vinna.
(Andra bloggar om , , , , , , i)

Rulla till toppen