Oscar von Sydow – sist att leda ämbetsmannaregering

SOMMARSERIE om STATSMINISTERBOXEN (VIII): Den siste att leda en ickeparlamentarisk ämbetsmannaregering i Sverige var Göteborgslandshövdingen Oscar von Sydow, från februari till oktober 1921. Han var i alla läger en erkänt skicklig förhandlare, som just på grund av sin kompetens för kung Gustav V visade att ingen regering längre kunde fungera utan fast förankring i riksdagen.
Kulturredaktören Per Svensson har skrivit en intressant kortbiografi om Oscar von Sydow (1873-1936) i bokboxen Sveriges statsministrar under 100 år (Bonniers).
Även om han kom från en känd och förnäm familj börjar hans liv i tragedi. Fadern, som var jurist och borgmästare i Kalmar, dog i hjärtinfarkt när Oscar var 3 år, och kort därefter också hans mor i barnsäng. Det är okänt vad som hände honom åren därefter. Han dyker upp igen som 9-åring, då han blev fosterbarn i en läkarfamilj i Östersund, hos en studiekamrat till fadern.
När Oscar är 17 år dör också fosterfadern. Per Svensson spekulerar i om denna traumatiska uppväxten är förklaringen till att von Sydow var så hemlighetsfull om sin person. Vågade han inte lita på någon? Utom på sin fru, som tillhörde de rikaste rederi- och grosshandlarfamiljerna i Göteborg.
von Sydow studerar juridik i Uppsala och efter traditionell domstolstjänstgöring blir han expeditionschef i civildepartementet under Hugo Hamilton, en av de mest inflytelserika politikerna i det tidiga 1900-talet. Sedan hovrättsråd, innan Hjalmar Hammarskjöld kallar honom till att bli civilminister under första världskriget. Sedan landshövding i fruns hemstad, Göteborg. Under nästan 20 år på den posten blir han en allmänt uppskattad hövding i staden.
När landshövding Louis De Geer d.y. tvingas avgå som statsminister, kallar kungen von Sydow att leda ”fackmannaministären” fram till höstens val. Även om von Sydow visar handlingskraft är denna form av ickepolitisk regering ett överspelat kapitel i svensk historia i och med allmänna rösträtten och parlamentarismens seger.
I ett middagstal i Göteborg sa Oscar von Sydow: ”Riksdagens partier ha icke haft känslan av nödtvånget att ta de fulla konsekvenserna av sina beslut, och detta har, enligt min bestämda tro, föranlett att prövningen i vissa fall icke blivit så djupgående som önskvärt varit.” Partierna i riksdagen har inte velat fatta tuffa beslut, utan använt regeringen som syndabock. Ingen i riksdagen har tagit regeringens parti. Då går det inte att regera. Så lyder hans budskap till kungen och partiledarna.
Och så blev det. Efter von Sydow har enbart partipolitiker med förankring i riksdagen blivit statsministrar.
Köp boxen: Adlibris. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen