Kristdemokraterna på rätt väg

Dagens Nyheters ledarsida har all rätt att kritisera Kristdemokraterna, som i dagens huvudledare, Ytlig verklighet.
Men jag tycker det är ohederligt när DN i svepande termer talar om ”famlande”, ”populistiskt”, ”billigt”, ”ogenomtänkt”, ”identitetskris”. Varför denna hårda dom? Jo, därför att Göran Hägglund i sitt tal på partiets riksting inte talade om FN och EU. Godda yxskaft.
Nej, ärligare vore socialliberalerna i pressen om de öppet talade om vad det är i Kristdemokraternas värderingar som retar gallfeber på dem: att man som alternativ till statens sociala tjänster inte nöjer sig med att föreslå privata daghem och skolor, utan också vill ge familjen större tyngd i samhället.
Det är detta DN retar sig på. Men man vågar itne sluta upp bakom Gudrun Schyman och utropa ”död åt familjen!”. Istället knyter man händerna i fickorna och attackerar Kristdemokraterna med förlöjliganden och ytliga påhopp.
Själv tycker jag Kristdemokraterna är på rätt väg. Igår skrev socialministern och partiledaren Göran Hägglund en viktig artikel där han uppgraderar medborgarnas position i relation till staten, Myndigheter till för verklighetens folk:

Medan vi som medborgare får betala straffavgifter om vi inte beter oss i enlighet med de förväntningar som finns på oss, finns inget motsvarande ansvar för våra myndigheter. Om jag lämnar in min skattedeklaration för sent är det självklart att jag ska straffas med avgifter, men när min ersättning från Försäkringskassan dröjer, möts det ibland med en axelryckning. Detta måste det bli en ändring på.
Vad som i grunden behövs är ett kulturskifte i synen på vad som är myndigheterna och dess tjänstemäns uppgift, och vad medborgarna har rätt att kräva. Myndigheter, inte bara medborgare, måste kunna göras ersättningsskyldiga.

Att rikta krav på ansvarstagande från statens myndigheter är också något som retar socialliberaler i pressen. Eller som DN skriver, att det är ”skral grund att bygga sitt existensberättigande på”.
Jasså? Att ta medborgarnas parti mot en maktfullkomlig statsapparat är sanneligen inte någon skral värdegrund. Tvärtom. Det är exakt vad som behövs. Varför socialliberaler är emot medborgarmakt är för mig en gåta. Men förmodligen lever Myrdals experttilltro kvar. Bättre att akademiker i staten bestämmer, än alla mindre begåvade människor ute i bygderna. De kan ju få för sig att vilja utföra barnomsorgen på egen hand!
Jag skulle vilja höra socialliberaler a la DN tala om vilken människosyn de har. Är medborgarna värdiga att vara myndiga? Eller ska de underordnas socialstatens feministiska, omhändertagandeteorier?
Prata ut, DN!
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , ,, , , , , , , , , )

Rulla till toppen