Vill politikerna ha företag i Sverige?

Sedan 1950 har antalet privatanställda inte ökat, vilket ju befolkningen gjort. Debattskriften Låt dem inte komma undan – tio viktiga frågor till våra politiker, skriven av Patrik Engellau och Thomas Gür, diskuteras av Upsala Nya Tidning, Den stora utmaningen:

Det krävs inga avancerade matematiska resonemang för att inse vad det innebär att dessa tre miljoner nu måste stå för intäkter som bekostar ytterligare drygt två miljoner personers löner, socialförsäkringar och bidrag. Detta är en av förklaringarna till att det svenska skattetrycket är så högt. Visst handlar det också om nivån på de offentliga tjänsterna som finansieras via skattsedeln, men det är omöjligt att tänka bort att antalet arbetstillfällen i privat sektor har legat still sedan 50-talet.
[A]tt permanent lämna människor utanför arbetsmarknaden, är i sin tur varken ekonomiskt möjligt eller moraliskt försvarbart. Att människor får en förtidspension i handen och redan tidigt stämplas som oönskade för livet är inte bara en stor kostnad för samhället utan också för individen. Det måste vara politikens mål att varje människa ska kunna bidra till sin egen försörjning. Men om det ska bli verklighet måste faktiskt sysselsättningen i privat sektor öka. Och mer än en bit på vägen räcker varken regeringens eller oppositions reformer. […]
Förutsättningarna måste förändras. Fler måste våga starta företag, och de företag som finns få möjligheter att växa.

Så sant. Frågan är dock om reformering av en så för Sverige känslig fråga som arbetsrätten sker bäst under en valrörelse. Risken för bakslag är stor, eftersom Socialdemokraterna och LO skulle starta skräckpropaganda emot varje liberalisering. En överförsiktig borgerlig regering är ändock avsevärt mycket bättre än en vänsterregering som tvärtom skärper arbetsrätten genom att förbjuda deltid mm.
När det gäller förnyelse av fundamentala värderingar, som en liberalare arbetsrätt, krävs att andra än partipolitiker går före och skapar bred förståelse för nödvändigheten av förnyelse.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen