‘Skott i vattenlinjen’

Hela oppositionen har begärt replik på näringsminister Maud Olofsson i den pågående partiledardebatten.
Mona Sahlin anser att Centerpartiets förslag om att undanta företag upp till 10 anställda från LAS är ett ”skott i vattenlinjen” på den svenska modellen. Hon kritiserar också propåer om lägre ungdomslöner.
— Väldigt många ungdomar har ingen lön alls, eftersom de inte har något jobb att gå till, svarar Olofsson.
— De stora företagen kan lösa turordningen, medan de små företagen saknar den flexibiliteten. Vi måste pröva alla medel som står till buds för att minska ungdomarnas arbetslöshet, summerar Olofsson.
Sahlin replikerar att ungdomsarbetslösheten har vuxit de senaste åren. Hon menar att sänkningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar är ineffektiv. Nej, vi ska inte prova alla Olofssons idéer, avslutar Sahlin repliken.
— Hur ska tio miljarder i ökade kostnader för unga att ge fler jobb? Er politik går inte ihop. Ni lägger straffbeskattning på ungdomar genom att höja arbetsgivaravgiften. Jag kommer att ta fighten för ungdomarna i den här valrörelsen, summerar Olofsson.
Medan Fredrik Reinfeldt pressade tillbaka Mona Sahlin när det gäller regeringsduglighet, gjorde Maud Olofsson det genom att lyfta borgerliga och liberala värderingar.
Det är kul när politiker någon gång ibland också talar politik…
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen