Osäkerheten som fäller S

Förre SSU-basen Niklas Nordström skriver i sin kolumn i Göteborgs-Posten, Röj undan osäkerheten:

Medelklassen i form av industritjänstemän, industriarbetare, sjuksköterskor, lärare m.fl. är idag tveksamma till S. Man ser inte tvärsäkert S som det naturliga alternativet.
Jag tror det krävs en tydlighet att S inte förhandlat bort sin politik till Vänsterpartiet och Miljöpartiet och att det fortfarande är jobb och tillväxt som är grunden för den Socialdemokratiska politiken. Hanteringen av Förbifart Stockholm, bensinskattehöjning, ensidig reträtt av USA från baser i omvärlden, införande av förmögenhetsskatt är några exempel på frågor som inte har skapat trygghet hos väljarna. […]
Den Socialdemokratiska modellen med tillväxt i ekonomin som ger ett välstånd att fördela är en valvinnare. Osäkerheten som nu finns kring S-politiken, primärt ekonomi, jobb och skatter, måste röjas undan

Jag har skrivit det förut, men om Socialdemokratin lyssnade på Nordström skulle Alliansen få problem. Självfallet var det ett misstag av Mona Sahlin att bilda regeringssamarbete med V och MP. Detta samarbete i sig skapar den osäkerhet som Nordström beskriver.
Och de väljare som är osäkra på om S står för tillväxt och jobb gör helt rätt i att tvivla. S har närmat sig MP och V i kritiken av tillväxten, vilket framför allt märks i Nordströms gamla ungdomsförbund. S har blivit ett flummparti av samma genre som MP och V.
Respekten för de hårda realiteterna, som jag menar varit den svenska socialdemokratins styrka jämfört med andra europeiska socialistpartier, finns inte längre. I den meningen har S blivit som på kontinenten. Då är det inte heller särskilt märkligt att partiet också får ett väljarstöd mer normalt för ett europeiskt socialistparti.
Jag tror S efter en valförlust i höst behöver bryta upp från V och MP, och i grunden ifrågasätta vad partiets uppdrag är. Ska man fortsätta att klientifiera medborgarna, eller återgå till den frihetliga socialism som frodades på 1910- och 20-talet, då man ansåg att arbetarklassen skulle bli fri genom egenmakt. Kort sagt: försvarar S medborgarnas individuella rätt eller statens rätt att bestämma åt medborgarna.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen