Obama i avgörande läge

På debattsiten Real Clear Politics frågar politiske reportern David Paul Kuhn i Is Obama at a Tipping Point?

Orkanen Katrina.
Gisslankrisen i Teheran.
Tet-offensiven i Vietnam.
Är Barack Obama vid en lika kritisk punkt i sitt presidentskap? Att den frågan är relevant visar allvaret i krisen för Obama.

Kuhn avfärdar den vanliga analysen att presidenter styrs av händelseförlopp de inte har kontroll över. Det är hur de agerar vid sådana oförberedda händelser, som avgör hur de uppfattas.

Det handlar om politiskt ledarskap. BP:s oförmåga att stoppa oljeutsläppet har försatt Obamas presidentskap i en kris sedan några veckor. Ändå fortsätter status quo. Mediernas rapportering växer. Intryck befästs. Detta händer när presidenten inte svarar upp mot utmaningarna han ställs inför.

Om detta får fortsätta kommer bilden av Obama som en misslyckad president att få fäste. Vi är inte där än, skriver Kuhn, men det börjar bli kritiskt om Obama vill vända utvecklingen.
(Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen