Greenpeace hånar den civila olydnadens tradition

Aktivister från Greenpeace tog sig igår upp på kärnkraftverket Forsmarks tak. Smålandsposten skriver i ledare,  Solskensaktivismens fläckar:

Civil olydnad är annars som fenomen att betrakta något som gagnat demokratin och rättsstaten genom historien. Strejkrätten uppstod genom lagbrott. Och hur hade tryckfriheten utformats utan Lars Johan Gierttas insatser? Den civila olydnad Greenpeace och andra ägnar sig åt, som den nyligen dömda fredsaktivisten Karin Carlsson från Växjö, är emellertid en annan sak. […]
Risken med civil olydnad är att andra gränser flyttas [och blir] grogrund för demokratiskt oacceptabla metoder. Djurrättsaktivismen kan tas som ett exempel[:] Ena dagen anses banderoller på en minkfarm vara en tillräckligt tydlig manifestation. Nästa dag saboteras anläggningar, tredje dagen tar någon med sig en dunk bensin och tändstickor.
Att så lättsinnigt som Greenpeace bryta mot lagen vittnar om att man inte sökt andra vägar för att påverka den politiska processen. I grunden handlar civil olydnad om att vinna allmänhetens förtroende, och på så sätt åstadkomma en förändring. Det är ytterst tveksamt om Greenpeace lyckats med det.

Nya Wermlands-Tidningen är hårdare i sin ledare, Farliga Greenpeace:

Det är ju så utomparlamentariska rörelser gör i sitt förakt mot demokratins spelregler. De har nu begått en grovt kriminell handling som måste få konsekvenser. Det finns ingen anledning att dalta med dem. Nästa gång kan vi ha att göra med terrorister som tar sig in.
Det sätter också den uppenbart bristande säkerheten i fokus. Det är anmärkningsvärt att obehöriga skall kunna ta sig in så här enkelt.

Allt medan Borås Tidning i Knappast en historisk bedrift i Forsmark anser att tilltaget är olustigt om det får överskugga demokratiska beslut.
Jag håller med Smålandsposten som inte fördömer civil olydnad, men varnar för att de som tar till dessa metoder egentligen är mer militanta och därför kan slå över i våld, sabotage och samhällsfara.
Eftersom aktivisterna inte tog till våld och sabotage, anser jag aktionen främst blev en demonstration av hur bristfällig säkerheten kring reaktorerna är.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen