Galet representativitetstänkande

Kandidaterna på partiernas valsedlar ”granskas” nu utifrån ålder, kön, inkomst, mm, mm. Sedan väljer medierna ut någon aspekt där ett parti har kandidater som ”inte är representativa” för svenska folket. Vilken chock! Kris och katastrof!
Den här jakten på representativitet i yttre faktorer är fullständigt galen. Ingen väljs till riksdagen för att representera dem som är 44 år och 2 månader. Eller för dem som tjänar 278.234 kr förra taxeringsåret.
Politik handlar om värderingar. Hallå! Har massmedierna hört talas om detta ord?
De beslut som riksdag och fullmäktige fattar ska naturligtvis avgöras av hur man ser på världen, vilka principer och värderingar man anser vägledande. Förmågan att tänka, analysera, värdera och dra slutsatser. Inte av hur man ser ut.
Varför ska politik alltid förenklas in absurdum? 
Och allt blir ändå meningslöst, för som Vestmanlands Läns Tidning konstaterar, är det föga representativt att vilja vara politiker!
I ledaren Politiker är ”orepresentativa” allihop:

En politiker behöver inte bara vara representativ för någon grupp, utan förväntas lägga ned mycket tid på sina uppdrag. Politiker, i varje fall de med viktigare uppdrag, förväntas läsa in handlingar, delta på offentliga möten och partimöten, hålla föredrag, vara aktiv i medier (traditionella och sociala) och gå på sammanträden.
Det är inte så de flesta människor vill leva sina liv. Ledande politiker är i den meningen ”orepresentativa” allihop.

Exakt. Gissa hur meningslös all den ”granskning” är som medierna nu ägnar sig åt….
(Andra intressanta bloggar om , , , , ,
, , ,
, , , )

Rulla till toppen