Kraftigt höjda skatter blev tal om sänkta skatter

När man ser tidningsreferaten från första majtalen blir det tydligt att ingen, allra minst Mona Sahlin, talade om alla de skatter som de rödgröna ska höja. Istället talade man om sänka skatter för pensionärer och till och med för småföretagen.
Man dolde omsorgsfullt den skattechock som väntar alla i Sverige efter en valseger.
En av få ledarsidor som sett igenom detta fulspel är Göteborgs-Posten, som reflekterar över texten i slagdängan ”internationalen” som hördes ofta i gårdagens demonstrationer, Vi snart under skatter digna ner?

Speciellt den rad som lyder “vi under skatter digna ned” . Det lär vi nämligen snart göra, om vänsteralliansen får som den vill.

Svenska Dagbladet följde Vänsterpartiets demonstration, Ett första maj med föraningar om en stärkt extremvänster:

En tendens i vänstern är etnifiering. De djuprödaste Marx-flaggorna står olika exilgrupper för, och snart sagt varje folkgrupp har nu en egen avdelning i V-tåget. Partistrategiskt är det ett smart sätt att locka invandrargrupper. Och för valdeltagandet gör det säkert gott. Men vilka konsekvenserna blir för svensk utrikespolitik när Lars Ohly ska blidka alla dessa benhårda kommunister kan man bara gissa.

Också Aftonbladet vänder längtan efter skattehöjningar till motstånd mot skattesänkningar, Seglande Sahlin:

Vi behöver verkligen en regering som inte ser sänkta skatter, ökade klyftor och att göra livet jobbigt för sjuka och arbetslösa som ett magiskt recept som kan lösa alla samhällsproblem.

Dagens Nyheter summerar Sahlins tal, Inställd förnyelse:

Mona Sahlin väljer en tillbakablickande väg framåt. På kort sikt kan det möjligen mobilisera partiets kärntrupper. Men det lockar knappast nya väljargrupper. Gårdagens förstamajtal riktades inte till de viktiga, rörliga medelklassväljarna.

Det är uppenbart att de rödgröna inte vill tala om de skattehöjningar som är den verkliga skillnaden till Alliansen. Det är som om de rödgröna skäms över sin egen politik. Och det ger en fingervisning om vad Alliansens företrädare bör lyfta fram.
(Andra intressanta bloggar om , skatt, socialism, , , demonstration, , Sverige, historia, , )

Rulla till toppen