I Axess om matchen mellan Palme och Fälldin


Axess magasin har i nya numret tema stad-land, och jag har bidragit med artikeln Två politiker – två världar. Några citat.
Om välfärd:

Där Palme såg effektivitet såg Fälldin utarmade sociala miljöer.

Om solidaritet:

Här ställdes frivilligheten i civilsamhället mot tvångsmakten i staten. Fälldin poängterar medborgarnas egna initiativ, vill att människor ska fostras till ansvarstagande. Det är då solidaritet uppstår. Därmed ger han ett av vänsterns honnörsord nytt innehåll: solidaritet är något var och en ställer upp på av fri vilja, inte uppnår med tvång. Solidaritet är egen handling, inte en abstraktion utförd via högt skattetryck.

Om äganderätten:

Centerpartiet deltog inte i industrialismens mest laddade ideologiska strid, den mellan arbete och kapital. Fälldin såg dem inte som motsatser. Bonden äger sin fastighet och utför också arbetet på gården. Den som själv äger sin mark kan rimligen inte vara ett proletariat förtryckt av markägarna – sig själva.
Mot denna bakgrund hade Thorbjörn Fälldin ett annat synsätt i försvaret av äganderätten än andra borgerliga röster. Det kan vara en viktig förklaring till Olof Palmes väldokumenterade svårighet att hantera det Centerparti som växte sig allt starkare under hans första årtionde som partiledare.
Palme hade vant sig vid att äganderätten försvarades av de besuttna i samhället, arbetarrörelsens fi ender. Det var genom att misstänkliggöra äganderätten som förklätt klassintresse man vann debatterna.
Men för Fälldin handlade äganderätten om motsatsen: den skyddar allmogen mot maktkoncentration. Genom äganderätten garanteras de många självägande böndernas och småföretagarnas frihet och autonomi från överheter. Äganderätten var, helt enkelt, det främsta verktyget för jämlikhet. Alltså exakt det motsatta mot vad socialismen hävdar.

Under arbetet med artikeln, då jag letade material och goda citat, märkte jag hur mycket jag saknar de här gubbarna. De tog ut svängarna och de gav liv och kraft åt diskussionerna om djupa värderingar.
De tog risker. Idag har vi riskminimerande partier.
Men nog borde båda sidor kunna låta sig inspireras av dessa giganter i svensk politisk historia.
Se mer: Tal av Fälldin. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen