Strandskyddsdispens på Gotland var rätt

Länsstyrelsens tjänstemän gillade inte att landshövdingen Marianne Samuelsson gav dispens från strandskyddet så att företagaren Max Hansson kunde förbättra sin tomt med tennisbana mm. Tjänstemän spelade i hemlighet in samtal med landshövdingen när ärendet skulle avgöras.
Nu meddelar domstol att det var rätt att ge dispens från strandskyddet, rapporterar Ekot i Rätt att ge Max Hansson dispens:

Miljödomstolen anser att det var rätt av länsstyrelsen på Gotland att ge dispens i det uppmärksammade strandskyddsärendet som gällde finansmannens Max Hanssons bygge i Östergarn. Det var uttalanden av dåvarande landshövding Marianne Samuelsson i samband med länsstyrelsens hantering av det ärendet som ledde till att hon tvingades avgå i somras.

Men Samuelsson använde helt fel motiv till att ge dispens. Hon pekade på Hanssons betydelse för ön. Sådant ska inte avgöra. Alla är lika inför lagen. 
Hon hade kunnat sitta kvar om hon istället hänvisat till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som slår fast att egendomsskyddet innebär att staten inte får inskränka användningen av privat mark annat än för ”nödvändiga” allmänna intressen. Då ska intrånget bedömas enligt ”proportionalitetsprincipen”, det vill säga ”det allmännas nytta” ska stå i proportion till den enskildes nackdelar.
Det är också i dessa banorna som Miljödomstolen resonerar i sitt beslut.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen