IPCC-larm om Afrika var fel

När det, tack vare klimatskeptikerna, till slut blivit tillåtet att granska FN:s klimatpanel IPCC avslöjas fel efter fel efter fel. Visst, det händer den bäste.
Men något underligt är det att alla fel alltid visar sig ske i riktning mot att grovt överdriva klimatförändringarna.
Sveriges Radio avslöjar nu änne en grov och felaktig överdrift, Fel om afrikajordbruk i IPCC-rapport:

Siffran 50 % som först betecknade vad ett torrår kan innebära kom att beskriva den befarade utvecklingen som helhet fram till 2020.
Eftersom det är just sammanfattningarna av klimatpanelens omfattande rapporter som är mest lästa, så har den här uppgiften fått stor spridning och bland annat citerats av FN:s generalsekreterare.

Den här gången är det alltså IPCC:s egna medarbetare som när de summerar texter, medvetet eller omedvetet, förvanskat och överdrivit utvecklingen.
Förtroendet för klimatforskarna som vetenskapsmän fortsätter att falla.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen