Hur kunde Ebba Lindsö utses?

I Svensk Tidskrift recenserar Fredrik Segerfeldt den bok som förre vd:n för Svenskt Näringsliv, Ebba LIndsö, givit ut: Det omöjliga måste göras möjligt. Segerfeldt har goda insikter i Svenskt Näringsliv, där han själv varit verksam. Han skriver:

Lindsö har alltså aldrig bottnat i idén om den fria företagsamheten, varken känslomässigt eller intellektuellt. Hon berättar i boken hur en studentkamrat sagt att det är lönsamma företag som gör allt annat möjligt: ”Jag förstod, och tog till mig. Men ändå, min grunduppfattning fanns alltid där. Min vilja att vara ute och hjälpa, att bidra.” Som om företag som förser kunder med varor och tjänster, offentlig sektor med skatteintäkter och anställda med jobb varken hjälper eller bidrar. På ett annat ställe skriver Lindsö om att hon ville starta ett företag som skulle förena företagsnytta med samhällsnytta, som om företagens kärnverksamhet var onyttig. På ett tredje formulerar hon att det var för att göra världen lite bättre som hon tog jobbet.

Själv hade jag uppdrag för Timbro när hon tillträdde. Jag förstod aldrig vad Lindsö hade i Svenskt Näringsliv att göra. Nu har vi fått det definitva svaret av henne själv: det hade hon inte.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen