S vill förbjuda anonyma kontantkort

Henrik Alexandersson avslöjar: Socialdemokrat vill förbjuda anonyma kontantkort. Han har i pappersfloden från riksdagshuset funnit följande:

Socialdemokraten Susanne Eberstein har ställt en riksdagsfråga till justitieminister Beatrice Ask (m).
Hon försöker trigga justitieministern att förbjuda anonyma kontantkort till mobilen.
Glädjande nog säger justitieministern nej tack.

I sitt svar säger Beatrice Ask:

Susanne Eberstein har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att brottslighet, som begås med hjälp av mobiltelefoner med kontantkort, kan stoppas exempelvis genom obligatoriska personuppgifter. […]
Om det infördes ett obligatoriskt krav på att lämna personuppgifter vid köp av kontantkort är det sannolikt att de som vill begå brott skulle finna andra utvägar för att undgå ett uppgiftslämnande. Mobiltelefoner skulle också bli mer stöldbegärliga. Jag är därför av uppfattning att brottsligheten inte skulle stoppas om det blev obligatoriskt att lämna personuppgifter vid köp av kontantkort till mobiltelefoner.
Dessutom skulle det vara förenat med stora praktiska problem och väcka en del frågor ur integritetshänsyn. Jag anser sammantaget därför inte att nyttan av förslaget uppväger intrånget i människors privatliv och den administrativa börda det skulle ge upphov till.

Det är ett mycket klokt svar av justitieministern. Jag önskar att man tillämpade denna analys i mycket av den kontroll som staten redan infört. Väldigt mycket av denna kontroll är lätt att kringgå för den som avser att begå brott. Men ett litet helvete för alla hederliga medborgare och företagare, som måste ägna många timmar åt att tillgodose statens kontrollbehov.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen