Facken borde stå upp mot byråkrati

Östgöta Correspondenten lyfter på ledarplats fram en ny rapport från ett fackförbund, Lärare behövs i skolan, inte byråkrater:

Bara hälften av grundskolans resurser går till undervisning. En stor del av den andra halvan går till att försörja en svällande byråkrati. […]
Lärarnas riksförbund skriver i en ny rapport att i OECD-länderna läggs i genomsnitt 63,6 procent av grundskolans totalkostnad på undervisningen medan motsvarande siffra i Sverige är 50,1 procent. 9 400 kronor per elev läggs varje år på administration.
Lärarnas riksförbund menar att det finns ett stort utrymme för att minska byråkratin inom grundskolan. Genom att skära ner på den centrala administrationen skulle kommunerna tillsammans kunna spara 4,5 miljarder kronor som istället skulle kunna läggas på undervisningen. Det skulle innebära 5 000 kronor mer per elev och år.

Här har fackförbunden en viktig och produktiv roll att spela: som avslöjare av politikernas slöseri och felsatsningar. Det finns många avslöjanden att göra inifrån offentliga sektorn. Själv har jag ofta citerat en rapport som Kommunalarbetarförbundet tog fram på 1990-talet som visade att en städare, förlåt lokalvårdare, på ett landstingssjukhus hade 23 chefsnivåer över sig.
Facket har kommit att försvara den offentliga sektorn som sådan, och därmed försvarat att deras egna medlemmar trängts tillbaka av ständigt ökad mängd chefer. De som inte utför något arbete som kommer kunder och konsumenter till del.
Om fackförbunden verkligen vill försvara sina medlemmars intressen borde de oftare avslöja kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter som de byråkratisjuka organisationer de är.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen