Demoskop: Sverige mot tvåpartisystem

I Demoskops januarimätning av partisympatierna åker tre av riksdagspartierna ut: Vänsterpartiet får 3,8 procent och Kristdemokraterna 3,9 samt Centerpartiet bara 3,1 procent.
Samtidigt ökar S och M.
Men snarare än att vi är på väg mot tvåpartisystem tror jag att mätningarna visar att rörligheten i väljarkåren har ökat ytterligare. Det betyder att de som säkert vet vilket parti de ska rösta på blir allt färre. Och det är ju bara dessa väljare som avgör utfallet i opinionsmätningarna.
Och i en sådan utveckling faller de mindre partierna under fyraprocentsspärren när instituten frågar de slumpvis utvalda.
Men många av de osäkra väljarna kommer förmodligen att gå och rösta. Detta efter en valrörelse där de mindre partierna syns mer än i mellanvalsperioden. Det har iallafall oftast varit så att mindre partier på borgerliga sidan fått högre röstetal i val än i opinionsmätningar.
Det blir intressant att jämföra opinionsinstitutens mätningar med det slutliga resultatet i september.
Se mer under “opinionsmätningar” i högerspalten.
Se mer: DN, SVDHDSDS. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen