Afghanistan avgörande i global kamp mot förtrycket

Det är beklämmande att läsa huvudledaren i Dagens Nyheter. Man vill överge Afganistan och talar i defaitistiska termer om Utväg ur Afghanistan:

Ytterst ligger nyckelfrågan ändå där: Hur finner vi en väg ut?

Varför skriver inte DN om hur angeläget det är att lämna Afrika? Där har Sverige och andra i årtionden satsats hundratals miljarder skattekronor på totalt meningslösa biståndsprojekt. Men det flödet av resurser och inblandning i Afrikas angelägenheter bekymrar inte DN. Där finns inga tidsperspektiv överhuvudtaget.
Men däremot i Afghanistan. Varför? Motståndet mot Afghanistaninsatsen är ologisk och falskt. Man talar inte sanning om grunden för sin kritik. Jag tror det beror på att man ogillar att väst kämpar för demokrati och frihet. Att däremot ge bistånd till Robert Mugabe och andra tyranner i Afrika är höjden av god och solidarisk biståndspolitik.
Vi måste avslöja dessa grumliga tendenser som finns i utrikesdebatten.
Några som har värderingarna klara för sig är Storbritanniens utrikesminister David Miliband och svenske kollegan Carl Bildt, som i debattartikel skriver, Terron ska inte segra i Afghanistan:

Vanliga afghaner ska kunna lita på att när de internationella trupperna gett sig av kommer det att vara de afghanska myndigheterna, inte talibanerna, som styr.

Här har man värderingskompassen intakt. Det är medborgarna i sargade länder med långvarigt förtryck som ska stöttas för att kunna påbörja en utveckling mot demokrati och frihet.
Och ingenstans är det viktigare för oss själva än i just Afghanistan. Om det landet åter faller i talibanernas händer kommer hela regionen att destabiliseras. Och grannlandet Pakistan som innehar kärnvapen blir nästa mål för extremisterna.
Därför är Afghanistan minst lika viktigt som våra insatser i Afrika. Därför borde DN snarare än Afghanistan diskutera tidsgränser för biståndet till Afrika.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen