Slöja skadar barns socialisationsprocess

Psykiatriprofessor Sten Levander ger medicinska argument till stöd för förbud mot slöjor på daghem och skolor, Täckta ansikten försvårar barnens utveckling:

Att lära sig avkoda ansiktsuttryck, och att själv kunna använda sådana för social kommunikation, är en grundbult i socialisationsprocessen. Den förmågan ska man inte mickla med. Det gör inte de bokstavstrogna muslimerna heller för i den världen är kvinnorna hemma med barn, utan att dölja ansiktet – det gör man bara när man går ut.
I Sverige däremot socialiseras barn kollektivt av anställd personal under dagtid, från före ett års ålder. Personalen där ska visa ansiktet. Men (ve och fasa), det finns manlig personal på dagis. Där kan alltså en del kvinnor inte visa sig utan burka och det skadar då barnens socialisationsprocess. Vilket är viktigast? Min uppfattning är att väljer man burka har man inte på dagis att göra, eller i andra verksamheter som innebär mycket social kommunikation.

En intressant iakttagelse här: kollisionen blir särskilt svår mellan Alva Myrdals socialistiska uppfostringsmetod, där barnomsorg sköts av anställd personal istället för föräldrarna, och islamsk tradition med beslöjade kvinnor.
Det är märkligt att de politiskt korrekta inte erkänner att deras ”modernism” skapar särskilt allvarliga kulturkrockar med islams uråldriga traditioner. Varför saknar man denna förmåga att se konsekvenserna av den egna politiken?
Feminister likt Gudrun Schyman och Birgitta Ohlsson förtiger att deras främsta motståndare är dessa muslimska traditioner. Genom att blunda för kulturkrockarna gör feministerna sig skyldiga till att förvärra konflikterna. För det är när man tiger om ”elefanten i rummet” som motsättningarna växer.
Vi skulle kanske kunna hitta en medelväg om feminister och muslimska traditionalister öppet debatterade värderingar. När ytterligheter som dessa ställdes mot varandra, kan en rad frågeställningar få en intressant belysning. Men det kräver som sagt öppenhet och ärlighet. Tyvärr kännetecknas väl ingen av dessa perspektiv av just dessa egenskaper…
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen