Monumentalt motstånd mot kvoterad föräldraförsäkring

En fråga som bevisar att det finns en kulturelit som vill förtrycka och härska över svenska folket, är vem som ska bestämma över föräldraledigheten. I stort sett alla medier är intensivt för att staten ska bestämma vem av föräldrarna som ska vara hemma med barnen.
Men svenska folket är totalt emot. 84 procent säger nej till förmynderiet!
I alla grupper, i alla åldrar, båda könen och i båda politiska blocken är svaret till kultureliten: Ge faan i våra liv!!
De som föraktfullt ser ner på verklighetens folk får här en rak höger. Det råder ingen tvekan om att svenska folket tar avstånd från eliterna som vill styra det.
Det framgår av en färsk opinionsmätning. Nyheten presenteras i Dagens Nyheter, men artikeln är inte upplagd på webben (nyheten passar väl inte). I papperstidningen skriver man:

En stor majoritet — 84 procent — tycker att föräldrarna själva ska få bestämma. Bara 11 procent villl se att det lagstiftas om fördelningen. Enligt undersökningen är inställningen densamma hos båda könen.

Ändå har Socialdemokraterna på sin kongress nyligen beslutat att kvoteringen successivt ska utökas.
De borgerliga borde gå till val på att upphäva den kvotering som vänstern tidigare infört. Regeringen borde liberalisera föräldraförsäkringen och ge hela makten till föräldrarna. Sparka ut förmyndarna!
Se mer: Motstånd mot kvoterad föräldrapeng.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen