Minaretförbud eliternas förtroendekris

I Studio Ett fick jag i diskussionen om utslaget i folkomröstningen i Schweiz med Per Wirtén på att det finns en förtroendekris. Programledaren frågade honom:

Det som Dick Erixon är inne på, det här med att det finns en klyfta mellan eliten och folket. Kan du se den också?
— Ja.
Hur ser den ut?
— Den ser ut på många olika sätt […] Jag skulle vilja se opinionsmätningar i Europa på om rasismen ökat, det är jag nämligen inte säker på. Däremot har rasismen i de politiska systemen ökat överallt i Europa: Danmark, Sverige, Frankrike, Holland, Schweiz. Vi kan räkna upp land efter land där rasistiska partier, inte är små som Dick säger, utan stora finns och även i regeringskoalitioner.

Wirténs uttalande kan tolkas som att han menar att förtroendekrisen till och med är större än jag sa. I vilket fall som helst, anser jag detta är den viktiga frågan att diskutera: varför misstror medborgarna sina regeringar och traditionella partier?
Mitt svar är att de politiska etablissemangen inte diskuterar ”mångkultur”, vad det är — och inte är.
Om mottagandet av en stor grupp nya människor, med en annan religion än de som finns sedan gammalt i Schweiz, hade förenats med tydliga besked om vad som gäller, hade minaretfrågan förmodligen aldrig uppstått.
Efter sändningen talade vi vidare, och Per Wirtén pekar på den amerikanska samhällsmodellen där det är rättigheter snarare än kulturtraditioner som står i centrum. Jag höll med, men påpekade att när Folkpartiet ville införa språktest, en metod som tillämpas i USA, då blev förslaget genast stämplat som ”rasistiskt”. Då gick Wirtén… (men jag ska vara korrekt och tillägga att han hade en taxi som väntade.)
Det är ju som så att rättigheter i USA också är förknippat med skyldigheter. Den sidan av myntet står etablissemangen i Europa inte upp för. Man försvarar inte de egna samhällsmodeller vi har, utan låter mycket stora grupper hamna utanför samhället där rättighetskraven är många medan skyldigheter glöms bort.
Etablissemangen ser invandrare som svaga människor som ska tas omhand av staten och som inte kan utföra några av samhällskontraktets skyldigheter. Däri ligger kärnan till konflikten. Det är här Europa skiljer sig från USA.
Att ställa krav eller inte ställa krav, det är frågan.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen