Kundfokus och entreprenörskap i sjukvården

Hos Newsmill skriver Anders W Jonsson (C), barnläkare från Gävle och politiskt sakkunnig på Statsrådsberedningen, om sjukvårdens framtid, Rättvis vård garanteras bäst med privata sjukhus:

Detta är en internationell erfarenhet: Oavsett om det handlar om matköer i Havanna eller köer i den svenska sjukvården är det kontanter eller kontakter som gäller. […]
Makten till patienten och fler entreprenörer i sjukvården är ledord i reformerna för att ge svenska patienter en sjukvård i världsklass. Men det finns också en annan nog så viktig dimension. Svensk sjukvård i världsklass öppnar också stora möjligheter för en framtida exportindustri. Det hänger på att vi klarar av att förändra den svenska sjukvården till att vara ekonomiskt effektiv, kundanpassad och internationellt konkurrenskraftig.

Det vore en välgärning om vårdbranschen kan ses som en näring som får utvecklas på samma sätt som telekom, utan statliga tvångströjor.
Då krävs att de borgerliga vidgar vyerna. Jonssons artikel är ett steg på vägen.
(Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen