Starkare militärt samarbete till havs

Toppmötet i Göteborg mellan Europas försvarsministrar har hamnat i medieskugga. Men Borås Tidning skriver i ledaren, Riv barriärerna!

Två decennier efter Berlinmurens fall talas det om ett militärt-civilt samarbete runt Östersjön. När försvarsminister Sten Tolgfors hälsade sina EU-kolleger välkomna till Göteborg sände han nämligen med ett förslag om förstärkt samarbete runt vårt nordiska innanhav.
Tolgfors vill få till stånd ett gemensamt havsövervakningssystem. Det ska inte byggas nya bevakningsanordningar utan tanken är att EU-länderna runt Östersjön delar med sig av den information de fångar upp.

Utomlands visar dock kinesiska regeringsorganet Peoples Daily intresse för nyheten, i EU defense ministers agree on cooperation between civilian and military actors:

Europas försvarsministrar kom på måndagen överens om att ett bättre samarbete mellan civila och militära aktörer kan bidra till att förbättra den marina övervakningen och ge ett effektivare understöd för fredsoperationer.
”Det vi alla kom överens om idag handlar om internationellt samarbete över myndighetsgränserna i syfte att delge och tillvarata information som faktiskt redan finns”, sa Sveriges försvarsminister Sten Tolgfors vid en presskonferens.

Det är positivt att man avdramatiserar skillnaderna mellan militärt och civilt. Det handlar om beredskap och kompetens att snabbt svara på kriser, hot och akuta händelser, oavsett om de är militära, terroraktioner, olyckor eller naturkatastrofer.
Se mer: ISRIA i Swedish Presidency – “Civilian and military actors must cooperate more”, EU Business i EU Member States to tighten maritime surveillance cooperation, Göteborgs-Posten i Tolgfors: Det var klockrent, Svenska Dagbladet i Marint samarbete sjösätts, Försvarsdepartementet i Fördjupat samarbete mellan Kustbevakningen och US Coast Guard . 
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen