Yale offrar akademiska friheten för islamismen

Det är uppenbart att hot och våld från islamistiska fundamentalister får västvärlden att buga inför deras krav på censur. Medan Aftonbladet publicerar vulgär nazistpropaganda mot judar (se förrförra inlägget), bestämmer sig Yale-universitetet för att inte trycka de danska Muhammedteckningarna i en bok som handlar om… Muhammedteckningar.
Det kan provocera islamister, är universitetets förklaring. Alltså: hota väst med terrordåd och väst kapitulerar omedelbart.
Sydsvenskan rapporterar i Yale släcker ljuset:

Organisationen AAUP, American Association of University Professors, anklagar i ett uttalande Yale för att offra den akademiska friheten och sammanfattar förlagets nya publiceringsprinciper på följande sätt:
”Vi förhandlar inte med terrorister. Vi bara ger efter för de krav vi förväntar oss att de skall ställa.”
Galghumoristiska kritiker föreslår att Yale byter motto: från lux et veritas – ljus och sanning – till timiditas et deditio – feghet och kapitulation.

Det kanske är så att vi som inte vill rätta oss efter medeltida muslimska bannbullor måste kontra med att också ta till hot och våld? Är det vad som krävs för att Aftonbladet ska sluta med sitt svineri? Att Åsa Linderborg sprängs i luften eller kanske halshuggs, så som muslimer gör med kristna? Har samhällsdebatten sjunkit så lågt att det är hot och våld som styr vad som sägs och vad som inte sägs?
(DN1, DN2, AB, SVD1 SVD2. Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen