Normlöshet gör svenskar till narcissister

Medan Svenska Dagbladet sjunker allt djupare i vänsterträsket (se förra inlägget), överraskar Dagens Nyheter positivt idag. I kolumnen Moralens återkomst konstaterar Håkan Boström att Axel Hägerström gjort svenskarna till narcissister:

Naturligtvis hade Hägerström sina poänger. Men i förlängningen kan man fråga sig om inte hans genomslag blivit väl starkt. […]
I takt med att det materiella välståndet växt och politiken blivit alltmer teknokratisk har medborgarna vänt sig inåt. Den gamla strävsamheten — att utbilda sig till exempelvis ingenjör, arbeta hårt, spara ihop till en förmögenhet, ta hand om närstående eller engagera sig politiskt — har blivit alltför uppoffrande. I stället har det egna jaget hamnat i centrum och samhällets fokus har flyttats från produktion till konsumtion.
Det har inte gjort oss lyckligare. Eller är det bara en slump att så många upplever psykisk ohälsa i det land där ”självförverkligande” skattas högst av allt? […]
Idealens fall ledde inte till förnuftets triumf – utan till följsamhet och navelskådande.

Viktigt och riktigt. Bloggen tog för några veckor sedan upp just Axel Hägerström i Nihilismens 100 år av hegemoni är över.
Jag måste säga att jag är förvånad över att socialliberala DN kan vara så klarsynt. Förut har man ju ansett att familjegemenskap är mer förtryckande än statens myndigheter (här).
De flesta som nu tar upp diskussionen om dygder och normer missar en fullständigt fundamental förutsättning: vi talar nu om frivilligt ansvarstagande. Normer och dygder är inte lagar, de handlar inte om tvång. Var och en kan bryta mot dem.
Ändå talar de flesta om dessa företeelser som om de vore lagar som inte får brytas.
Det visar hur handikappade vi blivit i vårt tänkande. Vi svenskar kan bara tänka politik i form av lagar och tvång genom statens långa armar. Vi klarar inte av att diskutera moral som frivilligt åtagande, om dygder som individuell utveckling och normer som rekommenderade rättesnören, men som man mycket väl kan göra avsteg ifrån för egen del (men utan att kräva att alla andra ska gilla det och göra likadant).
Dagens Nyheter har tidigare beskrivit misshandel och gatuvåld som en ”norm” bland unga. Det är att fullständigt missuppfatta allting. När unga misshandlar, stjäl, våldtar och slår sönder är det ju bevis på avsaknad av dygder och normer. Det är normlöshet, det vill säga: anarki.
Men dagens kolumn visar att DN, till skillnad från vissa SVD-medarbetare, avser att ta diskussionen om dygder och normer på allvar. Det är uppfriskande.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , ,, )

Rulla till toppen