Gårdsförsäljning av vin och öl är bra kultur

De som arbetar mot alkoholmissbruk har goda avsikter. De som har alkoholproblem ska naturligtvis inte dricka. Men målet att lätta problemen för de människor som inte kan hantera alkohol får och ska inte gå ut över oss som kan hantera dessa drycker och känner en stor njutning i att tillgodogöra oss dessa starka drycker som utvecklats under månghundraårig kulturell förfining. 
Därför har Norrköpings Tidningar helt rätt i dagens ledare, Gårdsförsäljning är bra – det borde KD också inse:

I dag finns ett hundratal mindre alkoholproducenter i Sverige. I Östergötland finns till exempel WesterVin i Wreta utanför Linköping och Runöl i Millingstorp utanför Ödeshög.
Producenterna har dock svårt att få verksamheten att gå ihop. Eftersom upplagorna är små kvalar de bara in i Systembolagets beställningssortiment. Det kan ta flera veckor, via handpenning och leverans, innan kunden har varan. Att flertalet kunder väljer öl, vin, brännvin och whiskey från de stora alkoholkonglomeraten är således inte så konstigt. En lösning är att tillåta gårdsförsäljning av dessa lokalt framställda alkoholprodukter.
Regeringens utredning för ny alkohollag blev klar i mars. Jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) är en av dem som varit pådrivande för att få med frågan om gårdsförsäljning. Kristdemokraterna var så klart emot. […]
I går torsdag uttalade sig Jordbruksverket i frågan, som med hänvisning till de positiva effekterna för jordbruksnäringen och landsbygdsutvecklingen helt naturligt gillar idén, liksom LRF. Argumenten är även näringspolitiska. Upplevelse- och turistnäringen är på framväxt. Som tjänstesektor är den också arbetskraftsintensiv – den ger många jobb, inte minst bland unga. Dessutom handlar det om jobb som stannar kvar i Sverige. KD borde således sluta förbudsivra och se de många fördelarna i stället.

Ja, den här produktionen är inte bara kultur i sin flytande form, utan kulturgärningar i att ge liv åt landsbygden på dess egna meriter istället för u-hjälp och bidragsberoende.
Det är dags för alkoholpolitiken att göra som i trafiksäkerhetsarbetet — rikta in sig på att minimera skadorna där de uppstår, inte stoppa trafiken eller försöka minska människors rörlighet.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen