Fotboja bra alternativ

Nya Wermlands-Tidningen skriver i dagens ledare, Fotboja som alternativ:

I dag fattar regeringen beslut om att inleda en länge emotsedd översyn av det svenska straffsystemet. Det kan sannerligen behövas då det råder alltför stor skillnad mellan olika påföljder för olika brott. Det behövs helt enkelt både fler alternativ och hårdare tag mot de grova brotten.
Det behövs också nya typer av påföljder för unga lagöverträdare som kanske begår brott för första gången. Samhället måste dels vara tydligt när de markerar mot att brott inte tolereras och dels måste man se till att den unga brottslingen får en god chans att rehabilitera sig och inte sjunka djupare ner i brottsträsket. Det är mot bakgrund av det man skall se förslaget från justitieminister Beatrice Ask (M) häromdagen om att unga skall kunna få ha elektronisk fotboja.

Jag anser att snabba, omedelbara och kännbara påföljder på brott begångna av unga är det allra viktigaste när vi ska rätta till den havererade kriminalpolitik som kännetecknar Sverige.
Om tonåringar snabbt döms till fotboja, och de frihetsrestriktioner som sådan innebär, är det just en sådan kännbar påföljd.
Men det går inte nog understryka hur viktig snabbheten är. Jourdomstolar måste fungera för att fotbojan ska ha rätt effekt. Att döma ut fotboja tre-fyra år efter det att brottet begåtts är däremot inte rätt. Då är signalen att samhället bagatelliserar brott.
Det är viktigt att moralfilosofi, inte socialistiskt flum i form av kriminologi, får styra kriminalpolitiken framöver. Då kan ganska lindriga påföljder som fotboja ändå bli kännbart straff för förstagångsbrottslingen. Och med fotboja ska naturligtvis budskapet följa om att detta var en engångsföreteelse. Upprepas brottsligheten följer fängelse.
Då kan allvaret i kriminaliteten sjunka in hos förrövaren. Och få denne att avstå i framtiden.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen