Äntligen slår Reinfeldt och Borg näven i bordet

Det är utmärkt att statsminitern och finansministern på DN-Debatt idag lyfter fram Lissabonstrategin. (Icke att förväxla med Lissabonfördraget…) Den här bloggen har under lång tid riktat kritik mot att EU och svenska regeringar inte tar Lissabonstrategins inriktning för tillväxt genom liberalisering på allvar.
Bloggen 10/2 2007:

Ska utrikesministern till exempel ta upp Lissabonstrategin för ett friare näringsliv? Tillväxtprogrammets mål är kloka, men EU går i helt fel riktning i förhållande till dessa. Man reglerar mer, snarare än mindre. Hur ser Bildt på WTO och att frihandeln gått i stå?

Bloggen 16/12 2006:

Varför ligger Lissabonagendan i ruiner? Varför talar Europa inte längre om att bli en tillväxtmotor i världen? … EU borde ägna all kraft åt Lissabonstrategin som handlar om att skapa det friare ekonomiska klimat som är hela unionens syfte.

Bloggen 22/6 2004:

Vadå ”Lissabonprocess”? … Det just nu avslutade toppmötet i Bryssel nämner Lissabonprocessen i sitt slutdokument – i en mening på sidan 14 av 30.

Nu gör Reinfeldt och Borg en kritisk analys, EU:s tillväxtstrategi är ett misslyckande. Man betonar 1) ordning i statsfinanserna, 2) högre arbetskraftsdeltagande, 3) mer investeringar, men viktigast tycker jag detta stycke är:

En framtidsinriktad jobb- och tillväxtstrategi handlar inte bara om mer resurser, minst lika viktigt är att EU förmår fokusera på att underlätta handel och rörlighet med särskild utgångspunkt i villkoren för små och medelstora företag. En utveckling av den inre marknaden är betydelsefull för hela ekonomin, särskilt tjänstesektorn. Även om framsteg nåtts på detta område är det tydligt att många regler kvarstår som förhindrar handel, företagande och nya jobb. På samma sätt inverkar EU:s yttre tullar och monopol fortsatt negativt på tillväxten. Att avskaffa dem inom ramarna för en ny Lissabonstrategi skulle därför innebära en viktig tillväxtreform.

Europa måste bli mer konkurrenskraftigt. Förmågan att procudera varor och tjänster som går att sälja måste komma före de sociala och politiska ambitioner alla politiker har. Om inte ekonomin är i rullning kommer inga pengar att finnas för alla de goda målen.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen