Tio frågor till Åsa Sundh (JL) om Europa

Nästa kandidat ut i bloggens intervjuserie inför EU-valet är Åsa Sundh, 62. Jag har inte träffat henne personligen, men den som följer svenska tidningars debatt- och insändarsidor bör inte ha missat Sundh. Hon är en flitig debattör, och det är något jag gillar.
Så som borgerlig kandidat finns hon på plats 3 på Junilistans valsedel  (en plats som i förra valet gav mandat). Hon är egenföretagare i Västerbotten, tidigare i 30 år universitetsadjunkt i engelska på Umeå universitet.
Här är hennes svar:
1. Vilken kommissionärsportfölj tycker du Sverige ska välja för kommande fem år, om vi fick välja fritt – och varför?

Budgetkontroll och bedrägeribekämpning. Och jag har en spännande (men just nu hemlig) kandidat för den posten. En av de uppgifter jag själv skulle prioritera som EU-parlamentariker är att införa GI i EU, d v s granska innanförskapet. Där döljs mycket som borde lyftas fram i ljuset.

2. Jordbruksstödet utgör hälften av EU-budgeten. Tillsammans med tullar och andra handelshinder orsakar detta katastrof för fattiga länder som vill exportera istället för att leva på bistånd. Vad tänker du göra åt CAP i parlamentet?

EU-parlamentet får ju mer att säga till om över jordbrukspolitiken i och med Lissabonfördraget. Jag tänker arbeta hårt för att avskaffa tullar och handelshinder. Jordbrukspolitiken ska slopas helt och i den frågan tänker jag tänker vara radikal. Det finns ingen som helst anledning att subventionera det europeiska jordbruket med miljarder euro, särskilt inte som pengarna går till storföretag och “idel ädel adel” (se www.farmsubsidy.org) Drottning Elizabeth m fl får ursäkta.

3. Vad är du beredd att göra för att stoppa flyttcirkusen mellan Strasbourg och Bryssel?

Tyvärr är det inte mycket EU-parlamentet kan göra i denna fråga, utöver att driva opinion. Men jag tänker lyfta frågan i tal, debattartiklar och provocera rådet så mycket jag kan (bifogar en artikel jag skrivit om just detta). Sverige övertar ju ordförandeskapet från den första juli. Då ska representanter från den svenska regeringen infinna sig i EU-parlamentet i Strasbourg för att delta i frågestunden med ledamöterna. Vid det tillfället kan svenska regeringen räkna med att få frågor om varför de inte lyfter frågan med övriga stats- och regeringschefer i EU.

4. Det råder strängt förbud att sälja snus i EU (med Sverige som enda undantag). Är inte detta ett bevis på att små länders kultur missgynnas i EU och att varken subsidiariteten eller öppna gränserna gäller?

Subsidiaritetsprincipen hyllas i festtalen, men det är en läpparnas bekännelse för den tillämpas nästan aldrig i praktiken. Självklart ska snus få säljas i hela Europa. Allt annat är hyckleri. Om inte borde vi ha ett EU-förbud även mot rökning, vilket självfallet vore fel. Detta är frågor för medlemsländerna – inget som EU ska peta i. F ö borde det inrättas en särskild instans där man kan anmäla alla brott som EU begår mot subsidiaritetsprincipen.

5. EG-domstolen har i Vaxholmsmålet slagit fast att svenska villkor ska gälla angående minimilön, semester mm. Är inte det ett brott mot principen om fri rörlighet för tjänster? Borde det inte räcka med anställningsavtal i hemlandet?

Svenska regler ska gälla på svensk arbetsmarknad, förutsatt att ingen diskrimineras. Sveriges riksdag och arbetsmarknadens parter ska avgöra regler för kollektivavtal etc. Det är orimligt om vi har en regel som gäller för vissa personer som arbetar i Sverige, och en annan regel för andra.

6. Ska Sverige leda en ny militär snabbinsatsstyrka i EU, battlegroup 2011?

Nej, det ska vi inte göra. Utrikespolitik, försvarspolitik och säkerhetspolitik är inte något för EU. Vi har dessutom redan Nato-samarbetet, som det står varje land fritt att själv ansluta sig till. Jag är definitivt skeptisk till den pågående ’smyganslutningen’ till Nato.

7. Turkiet krävde inskränkningar i yttrandefriheten för att man skulle godkänna danske statsministern Anders Fogh Rasmussen som ny generalsekreterare i Nato och sade inför hemmaopinionen att man lyckats. Kan Turkiet bli EU-medlem om man vill avskaffa yttrandefriheten i Europa?

Junilistan har röstat nej till att EU ska inleda förhandlingar med Turkiet om medlemskap, men det är inte p g a att Turkiet är ett land med annan kultur eller religion. Det är p g a att landet inte lever upp till Köpenhamnskriterierna, till ex vad gäller yttrandefrihet. Om Turkiet en dag i framtiden respekterar grundläggande demokratiska principer är de välkomna som EU-medlem, annars inte.

8. Lissabonfördraget innehåller ingen möjlighet för väljarna att utkräva ansvar av en regerande majoritet och ge makten till ett regeringsalternativ i opposition. Är detta acceptabelt ur demokratisk synpunkt?

Nej, det är absolut inte acceptabelt. Lissabonfördraget är ett mycket dåligt fördrag. Europas folk förtjänar verkligen ett bättre fördrag. Det är bedrövligt att såväl (S) som de borgerliga har röstat igenom fördraget i Riksdagen. Lissabonfördraget leder till att demokratin urholkas och till att EU dessutom får allt mer makt. Särkskilt allvarligt är det att S och allianspartierna röstat igenom detta fördrag för dessa riksdagspolitiker som godkänt fördraget representerar ingalunda svenskarnas uppfattning i frågan. Folket har heller inte gett sitt mandat till detta. Fördraget är en katalog av särintressen på nya områden EU ska peta i; kulturpolitik, idrott, rymdpolitik – det finns inga gränser. Vart tog subsidiaritetsprincipen vägen? Reclaim the power borde bli det nya mottot. När unionen växer sig för fet ska den sättas på diet.

9. Under 2008 röstade de borgerliga och socialdemokrater lika i 97% av 535 voteringar. Är det någon skillnad alls mellan blocken?

Nej, i princip inte. Detta står helt klart. Det kanske kunde vara en idé för (S) och (M) att lansera det socialmoderata EU-partiet inför EU-valet 2014. Än en gång framgår det klart att partierna säger en sak och gör en annan. Om det nu är så som de försöker ursäkta sig med att man måste gå ihop och kompromissa för att få igenom saker och ting i parlamentet borde de i anständighetens namn klart och tydligt deklarera detta inför väljarna innan valet.

10. Är det Iran, Hamas och Hizbollah som är huvudhindret för fred i Mellanöstern och som därmed ska pressas av EU, eller är det Israel som utgör främsta hindret för fred och ska bojkottas av EU?

Jag vill inte att EU lägger sig i utrikespolitiska frågor. För min del står det dock klart att det är Iran etc, inte Israel, som i första hand ska kritiseras.

Intressanta och personliga svar. När det gäller arbetsrätten vill jag dock se handel också med tjänster. EG-domstolen är en av de viktigaste fördelarna med EU-medlemskapet, enligt min mening. Likaså är försvarssamarbete angeläget för att sprida Europas frihetliga värderingar.
Men samtidigt tycker jag Europaparlamentet behöver ledamöter som engagerat, seriöst och kritiskt granskar EU-systemen. Det har bara Junilistan gjort under de gångna fem åren. Det inger stor respekt hos mig. Junilistan har en roll att spela i EU.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen