Spänt toppmöte Ryssland-EU har inletts

Idag inleds ett toppmöte i den ryska staden Kabarovsk, där ordförandelandet Tjeckiens president Vaclav Klaus, kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso och utrikestalesmannen Javier Solana sitter ner i möte med Rysslands president Dmitry Medvedev och regeringsföreträdare, rapporterar Deutsche Welle i Expert forecasts few tangible results from EU-Russian summit:

”Det finns en viss spänning i luften eftersom EU och Ukraina nyligen träffade uppgörelse om modernisering av gasledningarna i Ukraina, trots att Ryssland starkt uttryckt önskemål om att vara involverad i det projektet”, säger rysslandskännaren Susan Stewart till Deutsche Welle.

Och misstänksamhet består också på andra områden:

”Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov har nyligen kritiserat EU för att vidta protektionistiska åtgärder, som anti-dumpningsregler, kvoter på stål och nukleärt material och jordbrukssubventioner”, säger Stewart.

Och EU har säkerhetspolitiska invändningar:

En fråga där EU och Ryssland definitivt har olika syn är Kaukasus. EU fördömde Moskvas militära intervention i Georgien förra sommaren, medan Kreml har betraktat EU-ländernas expansion österut med oro.
Och förutsättningarna för att toppmötet förbättrades inte av att Ryssland tidigare i veckan kortvarigt lämnade samtalen i Geneve som syftar till att lösa konflikten mellan Georgien och de två utbrytarprovinserna Abkazien och Sydossetien.

Deutsche Welle skriver att toppmötet ger parterna möjlighet att öka på förtroendet till varandra, men att man nog inte kan räkna med några synliga resultat.
Nej, det är inte lätt att ha med Ryssland att göra. Man har där intagit en strategi som liknar 1800-talets, då länder hotade varandra och drevs av en enögd nationalism. Även om vi från europeisk sida inte har någon ambition eller vilja att reta upp Ryssland, kan undfallenhet vara ännu mycket farligare. Det kan få Ryssland att tro att man kan lyckas med militära operationer.
Att hitta en balansgång som gör det mycket klart för Ryssland att de ingenting har att vinna på aggession, tvärtom, men samtidigt inte ytterligare försämra relationerna, är ingen enkel uppgift.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , ,, , , , )

Rulla till toppen