Moralpanik förr och nu

Det blev en intressant och för mig överraskande debatt när Timbro Medieinstitut idag presenterade en ny rapport, Medierna, medierådet och moralpaniken av nyliberale debattören Mattias Svensson.
Till sin egen förvåning fann han att mediernas skildring av våldsamma dataspel idag är balanserad jämfört med den moralpanik som fanns kring film- och videovåld på 1980-talet. Då argumenterade både medier och rikspolitiker för censur och inskränkt yttrandefrihet.
Som en följd av debatten skapades 1990 statliga Våldsskildringsrådet, nu omdöpt till Medierådet. Men när Mattias Svensson granskat deras uttalanden finner han att de inte heller driver på moralpaniken om våld i filmer eller dataspel. Han vill avskaffa Medierådet, men sa att han förstår om någon vill ha det kvar, eftersom en nedläggning skulle kunna resultera i politiska krav om att införa ett nytt med mer uttalade ambitioner att underblåsa moralpaniken.
Mattias Svensson kommer alltså fram till att läget är bättre idag än för 20 år sedan. Det är mindre av moralpanik nu.
Men mot detta invände TV-profilen Siewert Öholm som fullföljde sin roll som opponent med stort engagemang. Han gick till attack på Mattias Svensson från frihetligt håll och frågade varför han är så feg att han inte vill avskaffa Medierådet, Filmcensuren och alla andra statliga inrättningar som upprätthåller det Socialdemokratiska förmynderiet.
Och Öholms poäng var att den moraliska paniken ingalunda är mindre idag — den har däremot bytt skepnad. Idag drabbas svensk samhällsdebatt av moralpanik när någon försvarar äktenskapet mellan man och kvinna, när någon påpekar att abort innebär att ett liv avslutas och när någon vill ta upp kreationismens frågeställningar.
När dessa ämnen kommer på tal, drabbas medier och politiker av lika kraftig moralpanik som man gjorde om videovåld på 1980-talet. Man vägrar att diskutera. Man censurerar och hindrar en öppen debatt. Öholm menade att Svensson var nöjd därför att moralpaniken nu stod på hans sida. En riktig bredsida som något överrumplade Mattias Svensson.
Mattias instämde när Siewert frågade om det inte borde vara så att vi ska motverka alla former av tabun i samhällsdebatten och att vi måste definiera moral genom öppen diskussion. Det är så vi formar vårt eget tänkande, sa Siewert. Det får vi inte överlåta åt vänstern som fortfarande har ett tolkningsföreträde i medierna.
Vi måste bryta detta agendasättande monopol, sa Öholm, där överheten alltid anser sig ha rätt att reglera allt från antalet brödskivor per dag till vad vi ska tänka och tycka.
Jag kan inte annat än instämma. Moralpanik är fel oavsett vilka värderingar det är som blir utsatta för nedtystnings- och censurförsöken. Kristna ska kunna diskutera abort och äktenskap på samma sätt som liberaler ska kunna försvara friheten att spela våldsamma dataspel. Det är först när vi som medborgare kunnat ta del av olika argument, som vi själva kan tänka efter och dra egna slutsatser.
Se seminariet: video. Se Mattias Svenssons referat i Neo: Moralpaniker: Det blir bättre. Se SVD: Moralpaniken är död, länge leve moralpaniken!
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen