Regeringen borde satsa på nya järnvägsspår

Infrastrukturminister Åsa Torstensson har presenterat propositionen Konkurrens på spåret. Det är naturligtvis bra med konkurrens, men för att den ska kunna ske krävs fler spår så att trafiken kan öka. Stora investeringar i spår, helst höghastighetsspår, lyser med sin frånvaro i regeringens trafikpolitik. Östgötacorrespondenten skriver i ledare, Torstensson lämnar mer att önska:

[SJ-ordförande Ulf] Adelsohn sätter också fingret på propositionens största svaghet: Framkomligheten på det befintliga järnvägsnätet. Spåren är redan i dag belastade till bristningsgränsen på de populäraste sträckorna, varför det inte kan bli tal om fler turer. Han får medhåll av branschföreningen Tågoperatörerna som i ett pressmeddelande välkomnar att regeringen öppnar för fler aktörer, men samtidigt påpekar att bristen på spårkapacitet är ett ”avgörande hinder” för tågtrafikens utveckling …
Det är i grunden positivt att monopolet avskaffas och SJ konkurrensutsätts enligt rådande regler. Torstenssons förslag om marknadsmässiga banavgifter kan till exempel förbättra glesbygdstrafiken. Men konkurrensen kommer dessvärre inte att generera fler avgångar där de behövs mest. Banverkets spår tillåter inte det. Att avreglera utan att satsa på fler spår blir därför att börja i fel ände. Utan större anslag till ett utökat järnvägsnät misslyckas regeringen med att förbättra svensk tågtrafik.

Statens uppgifter ska vara begränsade och fokuserade på sådant som andra aktörer inte kan göra. Och att utveckla de största formerna av infrastruktur hör dit. Höghastighetståg i triangeln Stockholm-Göteborg-Malmö kan ingen annan än staten åstadkomma. Det borde vara regeringens inriktning att satsa på fler spår, både kortsiktigt genom traditionella spår och långsiktigt genom ny höghastighetsjärnväg. Allt annat är att erkänna att man inte tror på Sverige. Att framtiden ligger i Kina och Asien, som bygger nya spår, men inte här.
Se mer: Höghastighetståg borde bli regeringens visionära satsning.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen