Äganderätt skapar välstånd, allt annat fattigdom

Tänk om biståndsorganisationer som SIDA och politiker som ägnar sig åt bistånd kunde läsa den här rapporten. Då skulle fattigdomen i världen kunna minskas i mycket snabbare takt — och vi i den industrialiserade världen skulle inte behöva kasta bort så många miljarder av våra skattemedel i värdelösa och rent skadliga biståndsinsatser.
Utvecklingsekonomen Hernando De Soto har visat att det i huvudsak finns en förklaring till varför fattiga länder är fattiga: de saknar respekt för principen om ägandrätten.
Punkt.
Så enkelt är det. Men biståndspolitiker av alla färger blundar och vill fortsätta ägna sig åt planekonomiska biståndsinsatser som under 40 år mest sysslat med att göda korrupta stater och regeringar.
I dagarna presenteras årets upplaga av The International Property Rights Index som än en gång visar att ju större respekt stater visar för äganderätten, desto högre blir välståndet. Sambandet är så klart att ingen kan undgå det:
BNP per person i de 20 procent av länder vars juridiska och politiska system visar högst respekt för äganderätten är 39.991 dollar/år.
BNP per person i de 20 procent av länder vars juridik och politik visar sämst respekt för äganderätten är 4.341 dollar/år.
Tydligare kan det väl inte bli? Välståndet är mer än nio gånger större i länder som upprätthåller äganderätten hyggligt väl än i länder där den inte efterlevs.
”När vågar människor anstränga sig extra, investera eller planera för framtiden?” frågade Waldemar Ingdahl, VD i Eudoxa, när han vid lunchtid idag på ett seminarium hos Skattebetalarna presenterade årets upplaga av detta ägandeindex. Och svarade: ”Ett starkt skydd för äganderätten är en nödvändig grund för utveckling och frihet”.
”Studien visar att äganderätten ligger till grund för om ett land är rikt eller fattigt. Människor vars ägande inte respekteras har dåliga möjligheter att ta sig ur fattigdomen”, konstaterade Ingdahl.
Och detta är ju något som borde vara självklart. Men äganderätten är fortfarande kontroversiell och unga människor idag får lära sig att förakta äganderätten på internet. Alla möjliga svepskäl används för att skapa en atmosfär som liknar den i de allra fattigaste länderna där ingens ägande respekteras. För mig står de åtalade i Pirate Bay-rättegången (som alla har betalningsanmärkningar eftersom de inte anse sig behöva betala för någonting) för den sorts snyltande som råder i ett kleptomanisamhälle där ingenting får utvecklas och skapas, eftersom allt friskt genast stjäls. Och ett samhälle där alla snor av varandra kan inte växa. Ett sådant samhälle förtär sina egna tillgångar och hamnar i svält.
Visst behöver upphovsrätt och andra immateriella rättigheter ses över, och den lagliga tillgängligheten måste naturligtvis bli bättre. Men att ägandet respekteras och omfattas av lagligt skydd är en förutsättning för att välstånd ska skapas och utvecklingen av nya idéer, mediciner och tekniker fortgå. Det, om något, visar denna rapport, som har tagits fram av Property Rights Alliance i Washington DC.
Se debattartikel i Dagens Industri: Stärk äganderätten. Läs mer: International Property Rights Index (IPRI) för 2009
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen