Finansmarknaden börjar återhämta sig

I New York Times skriver man under rubriken, Credit Markets Showing Some Signs of Revival, om tecken på att finansmarknaden börjar fungera igen. Under hösten steg räntorna på 30 åriga lån för såväl bostäder som företag, upp till 6,4%. Detta trots att centralbanken sänkte räntorna.

Men nu har något hänt. Bolåneräntorna har nu sjunkit till omkring 5%, och lånen till ekonomiskt stabila företag är nere på samma nivå som för ett år sedan.

Centralbankschefen Ben Bernanke säger att fortsatt framgång kräver att också räntorna för mer riskabla lån kommer ner till mer rimliga nivåer. De räntesänkningar för säkra lån som nu skett är tecken på att utvecklingen går åt rätt håll.
Jag vill tro att de otroligt starka uttryck vi sett i opinionen om att vi får en historiskt djup lågkonjunktur, påskyndat nedgången och därför också kan innebära att vi snabbare börjar klättra upp igen.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen