Kan neokonservatismen vitaliseras genom en utsträckt hand till vänstern?

Många är de som irriterar sig över det neokonservativa perspektivet. I utrikespolitiken bryter den både mot traditionell konservatism och mot traditionell vänsterpolitik. Neokonservatismen har följdaktligen dödförklarats många gånger under årtiondenas lopp.
Men i tidskriften American Conservative framför den traditionellt konservative Jacob Heilbrunn i huvudartikeln Where Have All the Neocons Gone?, ett annat scenario: kanske de neokonservativa ska göra upp med Obama och vänstern, där de egentligen borde höra hemma..?

Men uppfattningen att Obama kommer att rullat tillbaka Amerikanska emperiet är bara en önskedröm. Det var inte McCain utan Obama som under presidentvalrörelsen deklarerade att Amerika måste ”leda världen i kampen mot ondska och för det ultimata goda”.
Detta kommer inte att förhindra den mest hårdförda fraktionen av neokonseravativa att avfärda Obama som en eftergiftspolitiker, medan man ser Sarah Palin eller Newt Gingrich som möjliga ledare i framtiden. Men för nu säljer man in en återgång till rörelsens ursprungliga, mer liberala hållning, i avsikt att skapa ett nytt kapitel i berättelsen om en rörelse som har återkommande gånger har skrivits av som död. Kanske en utsträckt hand till Obamas administration kan hjälpa till att vitalisera neokonservatismen. Det kan visa sig vara en mer bekväm position än vad någon av parterna förväntat sig.

De traditionellt konservativa, som vill se Amerika skita i vad diktaturer och tyranner håller på med och låta trupperna stanna på hemmaplan, har aldrig gillat den idealistiska ansatsen i neokonservatismen, som fått stöd inom republikanerna, mycket tack vare evangelikala kristna. De som håller alla människors lika värde högt.
Om Obama visar samma idealism och vilja att kämpa för demokrati och frihet i världen som president George W Bush, så kanske något av en ny allians kan uppstå. Men då måste Obama bryta med de vänsteraktivister i USA som (i likhet med traditionellt konservativa) är isolationister och inte under några omständigheter vill hjälpa världens förtryckta folk, allra minst det irakiska, till frihet.
Se mer i New York Times: Obama måste rusta upp försvaret
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen