Vi saknar Thanksgiving i Europa

Varje år, fjärde torsdagen i november, firar USA sin mest amerikanska helgdag. Thanksgiving blev offentlig helgdag genom en proklamation av president Abraham Lincoln. Sedan unionen varit i blodigt inbördeskrig bestämmer sig amerikanerna för att sprida budskapet: Visa tacksamhet!
Tacksamhet är en underskattad attityd och hållning. Ett samhälle där människor inte känner tacksamhet för det man trots allt har, eller vägrar visar tacksamhet inför andras uppoffringar och insatser, fungerar inte i längden. Jag menar att bidragskulturen som vuxit fram genom socialstaten skapat just den sorts otacksamhet som undergräver civilisationen. Mentaliteten är istället: kräv av andra! Skyll på någon annan! Var alltid missnöjd! Var aldrig tacksam!
Amerikanska samhället försöker slå vakt om en mer generös hållning. Inför morgondagens helgdag skriver Caroline Baum i Bloomberg, Thanksgiving Story Resonates in Year of Crisis, om vilka incitament som är nödvändiga för ett ”fritt, produktivt och välståndsskapande samhälle”. Ledaren i USA Today listar Six reasons to be thankful in tough economic times: 1) amerikanen förblir i grunden optimist, 2) det är inte depression, 3) det blir billigare att bo, 4) bensinpriset sjunker, 5) medellivslängden ökar och alltfler sjukdomar kan botas och 6) familjebanden stärks genom den nya tekniken.
Denna mentalitet är viktigare än vi tror. Förmågan att se möjligheter trots svårigheter är nyckeln till framgång för såväl oss själva som individer som samhället i stort. Den har blivit än viktigare när massmedierna är så fokuserade på att bara sprida negativa nyheter.
Så inför morgondagen: tack alla läsare för det intresse ni visar bloggen! Genom bloggen och läsekretsen den lockar, får jag möjlighet att bidra till samhällsdebatten på ett sätt som är nytt och omedelbart. Förr, före internet, var man tvungen att vara aktiv i ett parti och lägga många timmar på interna möten för att kanske, kanske kunna göra något avtryck i partiets politik. Med bloggen kan man hoppa över partiinterna strider och ta debatt direkt med en större allmänhet. Det är jag evigt tacksam för!
Alla är inte skapta för den konsensuskultur man förut var tvungen att verka inom. Nu är vi friare att uttrycka oss — och vi har möjlighet att ta del av andras tankar utan de grindvakter som massmedierna var. Denna nya frihet är ljuvlig.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen