Sökes: Upphovsrätt i tiden

Att försvara författares och låtskrivares integritet, ja just det, deras integritet i form av möjlighet att nå utkomst på sitt skapande, är min röda tråd i diskussionerna om upphovsrätten. Om möjligheten att tjäna pengar på skapandet kommer det att dramatiskt minska. Denna utkomstmöjlighet är en äganderätt som ska försvaras.
Det betyder inte att varje förslag som läggs i detta syfte är bra. Det finns invändningar att göra mot IPRED, utan att man för den skull vill avskaffa upphovsrätten. Upsala Nya Tidning summerar i ledaren, Sökes: Upphovsrätt i tiden:

Men att avskaffa upphovsrätten löser inga problem. Den är en förutsättning för mångfald. I tisdagens Svenska Dagbladet beskriver Bo-Erik Gyberg hur avsaknaden av lagstiftning på 1600-talet ledde till att ”Utbudet av böcker blev begränsat till det som tryckarna trodde sig kunna sälja”. Först med införandet av upphovsrättslig lagstiftning kom uppsvinget för det tryckta ordet. Det är utformningen som måste ses över, inte principen som sådan.

Det är tragiskt att detta arbete fått gå i stå därför att ytterligheterna, i form av pirater å ena sidan och skivbolag och förlag å den andra, hamrar på varandra i högt uppskruvat tonläge.
En framkomlig väg borde vara att man stärker skyddet för nytt skapande, samtidigt lättar på upphovsrätten på äldre arbete, något bloggen tidigare tagit upp här. Tiden för skyddet borde kortas av rejält. Giltighetstiden för patent är 20 år. Varför ska upphovsrätten vara upp till 70 år efter upphovsmannens död? Att man gör vissa undantag för exempelvis varumärkesskydd som kan förlängas är rimligt, men i huvudsak bör giltigheten för upphovsrätt kortas. 
 I gengäld måste kritiker av upphovsrätt erkänna musikers och författares rätt att kunna publicera sina verk och tjäna pengar på att de är efterfrågade.  System för att garantera det krävs, kanske via internetleverantörerna (enligt samma princip som gör att företag är skyldiga att dra anställdas skatter innan man betalar lönen).
Det är viktigt att komma fram till en lösning. I annat fall kommer kulturutbudet att minska eftersom det inte finns några möjligheter att leva på sitt skapande. Det vore tragiskt.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen