Rättsbesvär, ett förslag till ökat rättsskydd för medborgarna

Mitt engagemang i Medborgarrättsrörelsen innebar att jag i helgen lade upp en ny hemsida för att sprida kunskap om en spännande idé som tyvärr fallit i glömska. När Sverige för första gången blev fällt i Europadomstolen för brott mot de mänskliga rättigheterna 1982 (då två fastighetsägare fick rätt mot staten som i 18 år haft expropriationsbeslut på deras fastigheter utan att verkställa tvångsköpet) föreslog regeringsrådet Gustaf Petrén att medborgare skulle kunna gå till domstol när de utsatts för ett felaktigt myndighetsbeslut.
Detta förslag till stärkt möjlighet för juridisk upprättelse kallade han rättsbesvär.
Petrén hämtade idén från rättsinstitutet kommunalbesvär, som sedan länge ger kommuninvånare rätt att hos kammarrätten klaga på lagligheten i beslut av kommunfullmäktige eller annan kommunal instans.
Regeringen utredde Petréns förslag, men dåvarande justitieminister Anna Greta Leijon (s) valde att genomföra en betydligt försiktigare prövningsrätt. Under några år lämnades flera riksdagsmotioner in av bland annat Allan Ekström (m), Bertil Fiskesjö (c) och Bengt Westerberg (fp) om att införa rättsbesvär till medborgarnas förfogande, så att Sverige uppfyller Europakonventionens krav om att myndighetsbeslut ska kunna överklagas till domstol.
Det är dags att återuppta diskussionen om hur medborgare ska kunna stärka sin makt och kontroll över myndigheterna.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen