Gröna aktivister kräver diktatur och massmord – för miljöns skull

Miljöaktivismen blir allt mer extremistisk. Östgöta Correspondenten kommenterar en artikelserie där miljövänner intervjuas, Med sådana miljövänner…:

Thomas Toivonen är grön anarkist och anser att stenåldersliv är enda räddningen. Han erkänner att jordens befolkning då måste minska dramatiskt: ”Det bästa är att det sker med frivilliga metoder. Ingen vill ha massmord. Å andra sidan sker det massmord på många håll i världen redan nu”. (SvD 28/10).
Johan Rockström är miljöforskare och tvivlar på att demokratier klarar av att göra de för miljön nödvändiga förändringarna: ”Om politiker fortsätter att inte göra tillräckligt mycket åt problemen, kan vi inte utesluta att det kommer att krävas kraftfulla toppstyrda lösningar på planetär nivå”. (SvD 29/10).
Världsdiktatur och massmord skulle alltså vara lösningen på klimathotet. Metoderna känns igen, även om hotet som påstås berättiga metoderna är nytt.

Börjar det inte bli dags att skärskåda och kritiskt granska klimathotet från etablerat håll? Att fortsätta spä på hysterin och paniken driver fram extremism och fundamentalism som är både otäck och farlig.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen