Det fria näringslivets livskraft står på spel

Sydsvenskan skriver klokt om att tilltron till statliga stödåtgärder är alldeles för stor, Lita inte på stödåtgärder:

Den verkliga räddningen i kärva tider kommer inte från staten eller EU. I grund och botten måste det fria näringslivet rädda sig självt.

Och Dagens Industri är än tydligare i sin ledare ”Nu varslar industrins uthålligaste jobbskapare” (ej online):

Därför kan man inte heller den här gången räkna med att alla industrijobb som förloras någonsin kan återvinnas. För att skapa ersättningsjobb måste ekonomin utvecklas fritt mot fler tjänster, både när det gäller arbeten för hög- och lågutbildade.

Just det. Nya jobb i nya branscher. Det kan aldrig staten och politiken skapa. Det kräver entreprenörsanda, innovationer och driftiga personer.
Och denna livskraft har en stor fiende: arbetsrätten. Här har staten en roll i att avreglera arbetsmarknaden för att öka flexibiliteten och möjligheten för driftiga företagare att utveckla nya verksamheter. Det kan inte ske om de sätts i arbetsrättens tvångströja med den enorm mängd regler som hindrar företag att experimentera med nya verksamheter. Arbetsrätten gör risktagande omöjligt.
Här måste Alliansen nu fokusera sin förändringsagenda. Låt kommuner och landsting får pengar, skit i att spara i offentlig sektor, ja, gör vad som helst för att inte stöta er med socialdemokratin i välfärdspolitikens utbudssida. Men utmana socialdemokratin om arbetsmarknaden! Den måste befrias för att skapa den livskraft som krävs för att skapa nya jobb.
Här är arbetslinjens nya utmaning. Ta den!
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , < , , , , , )

Rulla till toppen