Kärnkraften kan bli valfråga igen

I Folkbladet diskuteras nya förslag av lokala socialdemokrater som pläderar för ny kärnkraft för att klara både miljömål och välfärden, Kärnkraft i ny dager:

Det finns ingen motsättning mellan å ena sidan fortsatta satsningar på biogas och vindkraft och å andra sidan ett öppet sinnelag för nya och mer effektiva kärnkraftverk. Sverige förfaller som industri- och välfärdsnation om tillgången på relativt billig el riskeras. Ingen av dagens kända alternativa energikällor kan mer än marginellt ersätta de etablerade metoderna för elproduktion.

Men socialdemokraterna har ju blivit allt mer kritiska till kärnkraft, och man vill bilda regering med miljöpartiet som bildades ur det antikärnkraftsengagemang som fanns i slutet på 1970-talet.
Här kan centerpartiet än en gång ge Alliansen en ny injektion av förtroende genom att överge motståndet mot fortsatt produktion av kärnkraftsel. Om folkpartiet ger upp krav på nya reaktorsbyggnader, kan centerpartiet medge gränslös utbyggnad av effekten inom befintliga reaktorer. Det går att göra de äldre reaktorerna betydligt mer effektiva. Och det bör ske. Frågor om avfall och annat är överspelade. Kör!
(Andra intressanta bloggar om , , ,
, , , , , )

Rulla till toppen