A-kassan är kraftigt subventionerad

Efter förra veckans fyra partiledardebatter är det uppenbart att oppositionen tycker sig ha starkast argument mot regeringen. Men allt tala om ”orättvis” a-kassepolitik håller inte, vilket Norrtelje Tidning blottlägger i ledaren Konstig debatt om a-kassan:

Enligt socialdemokraterna och LO beror detta på att löntagarna avstått högre lön och i stället fått sänkt a-kasseavgift. Det löneutrymme man avstått ifrån har då arbetsgivarna betalat till staten i form av höjd arbetsmarknadsavgift, en del av arbetsgivarnas sociala avgifter.
I teorin stämmer kanske detta. Men inte i praktiken. Statens inkomster från arbetsmarknadsavgiften är nämligen mycket lägre än statens utgifter för arbetslöshetsunderstöd. Och ändå är arbetslösheten låg just nu …
Med LO:s och socialdemokraternas resonemang borde de också kräva att a-kassan skall vara obligatorisk; om alla får vara med och betala avgift borde ju alla vara försäkrade, som för sjukförsäkringen. Men de kräver de inte. Istället är de totalt emot en obligatorisk a-kassa … A-kasseavgiftens storlek är därför inte alls så enkel som vänsterpartierna vill göra den till. Den är istället mycket komplicerad, och utgör inte alls något tydligt bevis på att alliansregeringens politik är orättvis.

A-kassan är underfinansierad och starkt subentionerad, inte minst av alla vi skattebetalare som inte är med i den. Om något är orättvist, så är det ju att vi som inte är med i systemet betalar underskottet.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen