Obama röstade för Bushs oljepolitik, McCain röstade emot

Flera svenska medier har tagit upp Barack Obamas nya syn på oljeutvinning, men man undviker att ta upp det mest intressanta med utspelet: Obama gör nämligen ett nytt präktigt politiskt självmål.
Det avslöjas nu att Obama är den kandidat som röstat för Bush-administrationens oljepolitik, inte McCain. International Herald Tribune skriver, Obama himself voted for a 2005 energy bill backed by Bush:

På ett valmöte under tisdagen i nyckeldelstaten Ohio försökte Obama länka den försvagade ekonomin till republikansk politik och utmålade sin egen energipolitik som kontrast. Han har försökt utmåla McCain som den som värnar oljebolagens vinster och oljeutvinning mer än en övergripande energipolitik.
Men det var Obama själv som 2005 röstade för oljelagstiftning uppbackad av Bush och som inkluderade miljarder i subventioner för olje- och gasproduktion, ett förslag som vicepresident Cheney spelat en stor roll i att utveckla. McCain röstade emot denna lagstiftning eftersom den innehöll stora skattelättnader för oljeindustrin.

Alltså: Det är Barack Obama som i oljefrågor stöttat president Bush, medan McCain haft en annan linje. Det framstår som mindre smart av Obama att försöka gå till angrepp på McCain i en fråga där Obama själv har så svagt på fötterna, och därmed sätter fokus på sitt eget stöd till Bush och oljeindustrin.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen