Krav, också på invandrarna

I rapporten ”Ställ tydligare krav på våra invandrare” (och i debattartikel) skriver socialborgarrådet Ulf Kristersson (m), migrationsminister Tobias Billström (m) och riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson (m) att den svenska invandringspolitiken sedan 60-talet blivit alltför omhändertagande och ställt för lite krav. Man föreslår bland annat att invandrare skall anvisas bostadsort efter tillgång till jobb och boende, om de inte redan har jobb.
Jag tycker det är utmärkt att dessa frågor börjar diskuteras ordentligt. Som presskommentarerna nedan visar, så är det ytterst känsligt att alls beröra dem. Allehanda skällsord riktas omedelbart mot den som rör vid dem. Vänstern blir hysterisk. Men om inte extremister ska dominera politiken är det viktigt att också den politiska mitten öppet diskuterar problemen, kostnaderna och utmaningarna som invandringen medför.   
Därför är det glädjande att flera ledarsidor tar rapporten på allvar. Kanske kan debatten trots allt normaliseras i de här frågorna. Det vore en stor framgång för det öppna samhället. Och öppenhet är bästa botemedlet mot extrema tendenser åt båda håll.
Skånska Dagbladet i Rätt och fel om integrationspolitiken:

Det offentliga Sverige har problem med att förhålla sig till frågan. Lika lockande som det kan vara att utnyttja människors rädsla, lika lockande är det för politiska motståndare att slå rasistargumentet i skallen på dem som försöker diskutera hur integrationspolitiken kan bli bättre. Sett i det ljuset måste man betrakta det moderata försöket, med integrationsminister Tomas Billström i spetsen, att argumentera kring integrationspolitik som modigt. Det är bra att regeringspartierna vågar lyfta frågan utanför de återhållsamma regeringsdokumenten.
I sak är det inte bekymmersamt att styra bosättningen dit där det finns jobb och bostäder. Det kan tyckas vara en inskränkning av det personliga självbestämmandet, men i relation till nyttan av ett snabbt inträde på arbetsmarknaden och i sociala sammanhang är det en liten eftergift. Det är inte heller fel att underlätta inträde också i lägre kvalificerade jobb under en etableringsfas och det är inte fel att kräva att de som sökt sig hit fullföljer introduktions- och språkutbildningar. Jobb är och förblir nyckeln för snabb och framgångsrik integration i samhället.
[Dock:] Argumentationen om att det inte är en ”rättighet att vara arbetslös” är ett kraftfullt slag i luften, för vilken insatt betraktare skulle på fullt allvar hävda att det är ett synsätt som omfattas av många invandrare?

Nya Wermlands-Tidningen i Bra om integrationen Billström:

Att ställa krav på de man försörjer är rimligt, men människor som kommer hit och kan försörja sig själva finns det inget skäl att behandla annorlunda än någon annan. Här håller dock inte socialdemokraterna med. Raskt har kritik mot förslagen dykt upp från deras talesman i socialförsäkringsfrågor, Veronica Palm, som sade till Svd igår att hela idén är en flört med Sd-väljare. Palm själv förespråkar istället att inga asylsökande skall få bestämma var de skall bo, hur hon kommer fram till att detta skulle vara bättre kan man fråga sig. Men just denna anklagelse om Sd-retorik är också det som gör att Sverigedemokraterna kan smyga sig uppåt i opinionen.
Även invandringspolitik måste kunna diskuteras, och nya förslag komma fram utan att den som föreslår beskylls för rasism. Regeringen vill inte som Sd begränsa invandringen mer, eller skicka tillbaka hitkomna, man vill helt enkelt underlätta för de som kommer hit att göra rätt för sig.

Nerikes Allehanda i Pulshöjande politisk balansakt:

Arbetsgruppen identifierar två nyckelområden, där det krävs politisk energi och gott politiskt handlag – rent av mod. Språkundervisningen är ett. . . Det andra är ett verkligt politisk balansprov: Var ska de nya svenskarna bo? Debattörerna erkänner att det finns starka skäl för invandrare att söka sig till områden med inslag av egna landsmän. Men det är arbetslinjen som gäller: Envar ska självklart vara självförsörjande. Sverige förväntar sig att var och en drar sitt strå till stacken. . . I sanning en politisk utmaning som borde höja pulsen i debatten.

Se mer i bloggen: Liberalism kräver assimilering, Politik marginaliserar invandrare, inte företag (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen