Sharialagarna efterlevs i Iran och i Sverige

Enligt officiell svensk integrationspolitik ska Sverige ta till sig kulturerna som immigranterna för med sig i lika hög grad som immigranterna lär sig svenska traditioner och lagar. I Storbritannien vill ärkebiskopen införa sharialagar. I Frankrike dömer fransk domstol i enlighet med sharia snarare än enligt fransk lag.
Om den här utvecklingen får fortsätta är kan det som händer i Iran i en framtid hända i Sverige. Och det som händer i Iran är inget föredöme, inte ens för Dagens Nyheters ledarredaktion, som för en gång skull inte tonar ned och slätar över om vad som händer där, Medeltidsvecka i Iran:

Sharialagar infördes i samband med den islamiska revolutionen 1979. [M]indre lagöverträdelser som homosexualitet och otrohet, är några exempel på brott som kan innebära döden. Från början av juli kan ”onlinebrott” resultera i lagens strängaste straff. Till straffbara handlingar på internet räknas avfällighet, i praktiken regimkritik, då Iran är en islamisk republik. . .
När solen gick upp i söndags hängdes 29 människor i ett fängelse norr om Teheran. . . Iran införde ett moratorium mot stening 2002, men straffet har fortsatt att utdömas och verkställas.

Monte Pythons underbara satir i Life of O’Brian om stening till döds och andra primitiva uttryck i Mellanöstern är företeelser som sker på blodigt allvar i Iran. I dag. Och vissa av dessa ”kulturuttryck” gör sig gällande i Europa.
I Svenska Dagbladet kan vi läsa att landstingen på skattebetalarnas pengar utför skönhetsoperation för att uppfylla myten om ”oskuldens mödomshinna”, eftersom det är ett krav för giftemål i ”hederskulturer”: Landstinget utför ”oskuldsingrepp”, Risk att rädslan utnyttjas. Men snarare än att tala om vad detta beror på, skriver SVD: ”Familjerna kräver att den unga kvinnan ska vara ’oskuld’ och beviset ska synas, som blodspår efter en brusten ’mödomshinna’.” Vilka familjer?! Här censurerar medierna och visar därmed samma hänsyn till sharia som landstingen.
Är det ingen i svenska etablissemang som står upp för svenska traditioner längre? Och så undrar man varför sverigedemokraterna får ökat stöd…
Vi behöver en ordentlig diskussion om vad som gäller i det här landet. Vi måste kunna tala öppet och rakt om detta, inte huka och tiga. Att sopa problematiken under mattan leder bara till att motsättningarna ökar.
Se mer i bloggen: Liberalism kräver assimilering och UNT underminerar islams dissidenter.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen