Frihandeln är nu fiende för demokratiska partiet

I den australiensiska tidningen The Age konstaterar på företagssidorna att Barack Obama gör våldsamma utfall mot världshandeln och hävdar att frihandel inte ligger i vanliga amerikaners intresse, Obama will give free trade a rough ride:

Detta tänkande, om det förs in i Vita huset, skulle innebära en påtaglig kursändring från en 60 årig tradition där USA drivit på för öppna marknader.
Ett så fundamentalt policyskifte i den världsledande ekonomin skulle ytterligare skärpa osäkerheten i en global ekonomi som redan kämpar med höga energikostnader, matbrist, inflationstryck, hårdare kreditregler och den utmaning som framväxten av Kina och Indien innebär. . .
Konsekvenserna av en amerikansk president som för in protektionism i Doha-förhandlingarna skulle bli dramatiska och omedelbara. Om världens största ekonomi signalerar att man tänker införa tullar för utländsk handel, skulle det inbjuda Europa och Japan att göra detsamma.

Bara detta skäl borde få de flesta svenskar att tänka om i vem de föredrar som vinnare av det amerikanska presidentvalet i höst. Barack Obama skulle innebära en djupdykning i den världsekonomiska konjunkturen. Särskilt allvarligt skulle det bli för Sverige som ett litet och exportberoende land.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen