Är Europas politiska elit demokratiska?

Nej, svarar Tony Blankley i Washington Times med anledning av hur Europa behandlar Irlands utslag i folkomröstningen, Democracy in decline:

De avfärdande reaktionerna från Europas eliter på det irländska beslutet att motsätta sig ytterligare centralisering av politisk makt till Europeiska unionen, och den framväxande opinionen i Kina, antyder att demokrati som styrelseform förlorar sin dragningskraft från Shanghai till Bryssel.

Det är hårda ord. Men han definierar sedan vad demokrati är — folkets möjlighet till ansvarsutkrävande — och detta saknas i EU. Och den som försöker skapa en union utan folklig legitimitet är inte demokrat.
Blankley jämför de lydiga kineserna med de lydiga européerna. Inga av dem har möjlighet att utse ledarna för Kina eller för EU. Men de tycks nöjda ändå. Demokrati har förlorat sin glans, menar han. Och visst ligger det något i denna dystra iakttagelse.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen